Konsultacja 2h

100,00

Dwugodzinna sesja mentoringowa / konsultingowa dotycząca pisanej przez Ciebie książki.