Konsultacja 1h

60,00

Godzinna sesja mentoringowa / konsultingowa dotycząca pisanej przez Ciebie książki.